De vereniging is opgericht op 1 september 1996 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het lidmaatschap bedraagt € 35,00 per jaar voor actieve leden die de bijeenkomsten bezoeken. Leden die niet – of incidenteel – bijeenkomsten bezoeken, betalen € 30,00 per jaar.
tentoonstelling

DOELSTELLING


• Het leggen van contacten tussen krissen­verzamelaars onderling, zowel in Nederland als daarbuiten.
• Het stimuleren van studie van krissen door haar leden.
• Het verzamelen van gegevens m.b.t. krissen in meest ruime zin van het woord.
• Het behartigen van de belangen van de leden in de meest algemene zin, met inachtneming van de ter zake uitgevaardigde wetten en voorschriften.
presentatie
greep